Registruje klienty

Každý klient se po vstupu do čekárny zaregistruje vložením svého průkazu pojištěnce do čtecího zařízení a na dotykovém displeji označí účel své návštěvy. V případě, že nemá průkaz pojištěnce, zapíše své rodné číslo.

Systém ověří platnost zdravotního pojištění v centráním registru pojištěnců a v kartotéce ordinace zjistí, zda se jedná o nového nebo stávajícího klienta.

Informuje lékaře

Sestra i lékař vidí na obrazovce svého počítače seznam klientů, kteří se zaregistrovali při vstupu do čekárny, účel jejich návštěvy, zda jsou novými nebo stávajícími klienty, u které zdravotní pojišťovny jsou registrovány a zda mají platé pojištění a také jak dlouho již čekají.

Vyzývá ke vstupu

Lékař nebo sestra mohou pozvat klienta ke vstupu do ordinace pouhým stisknutím tlačítka. Systém v čekárně vyzve klienta ke vstupu hlasovým oznámením např. „Pan Novák do ordinace číslo 1“ a případně odemkne vstupní dveře do ordinace.

Monitoruje kvalitu ovzduší v čekárně

Informuje zdravotnický personál o kvalitě vzduchu (množství CO2), jeho teplotě a vlhkosti. Může automaticky zapínat větrání nebo klimatizaci.

Pobyt v čekárně zpříjemňuje hudbou

Přehrává libovolné internetové rádio nebo hudební stream.

Zprostředkovává komunikaci mezi personálem

Jednoduchý chat formou nástěnky umožňuje zasílat zprávy ostatním pracovníkům. Lékař může stisknutím jednoho tlačítka například přivolat sestru k asistenci a pod.

Eviduje odbavené klienty

Umožňuje zpětné vyhledání odbavených klientů podle data návštěvy.

Měří tělesnou teplotu

Každému příchozímu klientovi bezkontaktně změří teplotu čela.

Zjišťuje informace prostřednictvím jednoduché ankety

Při registraci může od klienta zjistit požadovanou informaci a tu následně sdělit lékaři, případně graficky zobrazit statistiku odpovědí všech klientů.